Projekt EU

NAZIV PROJEKTA: „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama – VIS PROMOTEX d.o.o.”
REFERENTNI BROJ UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA: KK.04.1.1.03.0258
KORISNIK: VIS PROMOTEX d.o.o.

 

KRATAK OPIS PROJEKTA: Projekt „ Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama – VIS PROMOTEX d.o.o.” s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i energetske obnove osigurat će uštedu isporučene energije dijelu projektne cjeline “proizvodni pogon” za 30,29% i dijelu projektne cjeline “zgrada” za 45,45%, odnosno ukupno uštedu isporučene energije za 3.085.502 kWh te smanjenje isporučene energije iz distribucijskih mreža proizvodnjom iste iz obnovljivih izvora energije za 3.947.985 kWh te će znatno utjecati na održivost okoliša smanjenjem emisije CO2 za 1.675,64 t/g.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Glavni cilj projekta je smanjenja količine isporučene energije u proizvodnom pogonu i zgradama proizvodnog pogona, pri čemu će količina isporučene energije nakon provedbe aktivnosti projekta biti 30,29% manja u odnosu na količinu isporučene energije prije provedbe aktivnosti za proizvodni pogon i 45,45% manja u odnosu na količinu isporučene energije za grijanje/hlađenje prije provedbe aktivnosti za zgrade proizvodnog pogona.
Rezultati projekta:
1) Povećana količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji projektne cjeline u iznosu 3.947.985 kWh
2) Ušteđena isporučena energija u projektnoj cjelini za 3.085.502 kWh

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 42.209.718,88 HRK
EU SUFINANANCIRANJE PROJEKTA: 19.913.589,93 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
Razdoblje provedbe projekta je od 19.listopada 2020. godine do 30. lipnja 2023. godine.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Ivana Glavaš, mag. rel. int. et dipl.
Project and development manager
Tel: +385 91 352 0018;
E-mail: iglavas@vis-cro.com

www.strukturnifondovi.hr

SUKOB INTERESA:
Gospodarski subjekti s kojima VIS PROMOTEX d.o.o. i s njim povezane osobe ne smiju sklapati ugovore o nabavi (u svojstvu Ponuditelja, člana zajednice Ponuditelja ili podugovaratelja odabranom Ponuditelju):

1. VIS INTERNATIONAL GmbH, Klosterwiesgasse 101b / EG / Ge1, Graz, OIB: 30769958319
2. LIPOVICA d.o.o., Lipovečka 22, Popovača, OIB: 62434592704
3. TEX CONSULT d.o.o., Antona Raspora 6, Opatija, OIB: 68331638460
4. VARAŽDIN AIRPORT d.o.o., Svilarska ulica 2, Varaždin, OIB: 32705998916
5. T&H INVEST d.o.o., Svilarska ulica 2, Varaždin, OIB: 86546896316
6. WINAIR d.o.o., Svilarska ulica 2, Varaždin, OIB: 86159887081
7. AIRMAN AVIATION d.o.o., Svilarska ulica 2, Varaždin, OIB: 58441677265
8. NATURA O2 d.o.o., Svilarska ulica 2, Varaždin, OIB: 68929561934
9. ARTO d.o.o., Ulica Matije Gupca 2, Novi Marof, OIB: 06671354784
10. 7 PLUS d.o.o., Svilarska ulica 2, Varaždin, OIB: 80651987037
11. WINCON d.o.o., Svilarska ulica 2, Varaždin, OIB: 60681512734
12. DS USLUGE d.o.o., Svilarska ulica 2, Varaždin, OIB: 72496922914
13. REN-TUR d.o.o., Svilarska ulica 2, Varaždin, OIB: 50105072653
14. WINVEST d.o.o., Svilarska ulica 2, Varaždin, OIB: 19193704748
15. T7 INDUSTRIJA PAMUKA d.o.o., Josefa Jeruzalema 8, Duga Resa, OIB: 63030803470
16. TECH CONSULT d.o.o., Svilarska ulica 2, Varaždin, OIB: 13532840968